• Wykorzystujemy tablice multimedialną i urządzenia mobilne.
  • Pracujemy na nowoczesnych materiałach różnych wydawnictw.
  • Tematyka zajęć to aktualne zagadnienia związane z prawdziwymi sytuacjami  życiowymi.
  • Znamy przewagę rozmowy, nie zaniedbujemy gramatyki.
  • Skutecznie przygotowujemy kursantów do egzaminu ósmoklasisty oraz matury.
  • Dzięki niewielkim grupom gwarantujemy wysoki poziom interakcji.
  • Czas zajęć to 45 lub 60 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.
  • Znamy specyfikę zajęć z młodzieżą, a wieloletnie doświadczenie w nauczaniu pozwala nam nawiązać swobodny kontakt z nastolatkami.

Motywujemy uczniów do intensywnej pracy, dajemy z siebie wiele, ale i wiele wymagamy.

Share: