Dzieci należy uczyć już we wczesnych latach szkolnych i nie chodzi tu włącznie o przyswajanie słownictwa. W późniejszych latach zasób leksykalny można przyswoić znacznie szybciej, ale przystosowanie narządów mowy do wymawiania dźwięków innych niż dźwięki mowy rodzimej możliwe jest tylko we wczesnym okresie rozwoju. Osoby, które uczyły się jako dzieci zawsze wyróżniają się lepszym akcentem. Łatwiej jest też wyrobić automatyczne reakcje językowe, które decydują o płynności w posługiwaniu się językiem.

Nauczanie języka obcego już na etapie przedszkolnym może dawać wspaniałe efekty w późniejszym okresie. Dzieci nie tylko oswajają się z językiem świetnie się przy tym bawiąc, ale także mając kontakt z uczącymi się rówieśnikami, potrafią wzajemnie się wspierać i dopingować, a czasem współzawodniczyć i konkurować – zawsze w przyjaznej atmosferze! Dzieci w BEST uczą się przez zabawę, co nie stanowi dla nich obowiązku i nie jest uciążliwe, a zajęcia są zawsze „za krótkie”😊 Dodatkowo, mimo luźnej atmosfery, od najmłodszych lat uczą się obowiązkowości i odpowiedzialności, przygotowując wspólnie przedstawienia, ucząc się słuchania siebie nawzajem i szanowania innych.

Share: